Баркин от Фед очаква ръст на инфлационния натиск

Томас Баркин, президент на Фед Ричмънд

18:20 | 2 март 2021
Автор: Мария Попова

Когато разговарях с производители от моя район, наистина се забелязва такава ситуация. Много от тях затвориха за няколко месеца през миналата година. Когато се върнахме, спестяванията на хората им позволиха да харчат парите си за стоки. И така, има голямо търсене, а производителите изостават.

Когато си в производството, не е лесно да кажеш: защо просто не откриете още една линия? Това означава много пари, значителни инвестиции и време. Хората работят на 110%, но търсенето продължава да бъде изключително високо за стоки свързани с прекарване на времето удома, отдих на открито и подобни стоки.

Аз чувам същите неща, които се казват и в анкетата – производствения сектор е много натоварен и работи усилено, за да не изостава. Какво означава това за цените?

Смятам, че цените ще са подложени на натиск през пролетта, защото ще има увеличено търсене с настъпването на по-топлото време и заради ваксините. Така че, натиск върху цените ще има.

 

Вниманието ми е насочено към някои от фундаментите. Ако говорим за натиск върху цените, това ще го видим скоро, най-малкото защото компенсираме последните няколко дефлационни месеца на миналата година. Така, данните за дванадесетте месеца ще изглеждат малко по-високи от обичайното.

Но инфлацията е дългосрочен феномен. По природа тя е свързана с очакванията и какви са очакванията на хората за цените.

В разговорите ми с бизнеса от района, аз не долавям някакво преобладаващо желание или намерение за увеличаване на цените над обичайните нива. Да, ще видим известен натиск, но очаквам в средносрочен и дългосрочен план той да е умерен.