ЕЦБ ще продължи да подкрепя всички сектори на икономиката

Кристин Лагард, председател на Европейската централна банка

14:30 | 23 февруари 2021
Автор: Мария Попова

ЕЦБ ще продължи да подкрепя всички сектори на икономиката като запази благоприятното финансиране за целия период на пандемията. Както го правим от началото на кризата и ще продължим да го правим.

Този ангажимент означава следене на индикаторите по цялата верига на прилагане на паричната ни политика -  от безрисковите лихви за държавите по цената на кредитиране, да капиталовите пазари, до банковите кредити за бизнеса и банковите кредити за домакинствата.

В рамките на широката база от индикатори, които наблюдаваме, за да преценим дали финансовите условия са все още благоприятни, особено важни са безрисковите ОИС ставки и доходността по държавните облигации. Защото те са добри ранни индикатори за това какво се случва надолу по веригата на прилагане на паричната политика, ттъй като банките използват тази доходност като отправна точка, когато определят цената на кредитите си за домакинствата и фирмите.

Като следствие, ЕЦБ внимателно следи развитието на номиналната доходност по дългосрочните облигации. Но общият микс от политики остава от съществено значение. Докато трае пандемията и карантината и високата несигурност продължават, фирмите и домакинствата ще могат напълно да се възползват от тези благоприятни финансови условия, ако се прилагат мерки от националните политики, така че да подпомогнат разгръщането на пълния потенциал на паричната политика.