Плановете на Катар за зелен преход

Саад Шерида Ал-Кааби, министър на енергетиката на Катар

15:00 | 17 февруари 2021
Автор: Мария Попова

ВЕИ и природният газ ще трябва да останат заедно за много дълго време, за да се осъществи прехода и то да се осъществи успешно.

Като цяло не се говори много за това, че 30% от енергията в света се получава от въглища.

Ако разгледате разширяването на находището „Северно поле“, проектът, който одобрихме миналата седмица, само този проект, без южната част и да речем че решавате да замените този обем газ за производство на електроенергия и да го използвате вместо въглища, тогава вие реално ще намалите парниковите емисии със 125 милиона тона годишно. Това се равнява на емисиите на 25 милиона коли за една година.

Докато не измислим какво да правим с въглеродния двуокис, да го превърнем в нещо полезно или нещо, което може да е финансово изгодно ще е трудно да открием начин за практичното му приложение.

Или поне така е за нас от петролната и газовата индустрия.

Но поглъщането на въглероден двуокис е нещо, което трябва да се прави и то е част от повечето наши проекти в бъдеще.

Смятам, че именно поглъщането на въглероден двуокис ще промени ситуацията и трябва да е част от всички проекти. В противен случай, без него много проекти ще отделят значителни емисии, а това е неприемливо за обществото.