Недостиг на активи: купищата кеш си търсят дом

Bloomberg Real Yield

16:00 | 15 февруари 2021
Автор: Силвия Грозева

Фил Кампореале, JPMorgan Asset Management: Наистина има недостиг на активи.

Мохамед Ел-Ериан, Queens College:Има огромна ликвидност наоколо.

Марк Кабана, BofA Securities: Има твърде много кеш..

Стив Киавароне, Federated Hermes:Не може да намерихе доходност при фиксираната доходност.

Мохамед Ел-Ериан, Queens College: Имаме някаква видимост колко още ликвидност се очаква. Ако съберем всичко цифрата става огромна. Някъде между 20 до 25% от БВП.

Марк Кабана, BofA Securities: 1 трлн допълнителни резерви за банковата система в следващите 2 месеца.

Марк Кабана, BofA Securities:Ще има още натиск в предната част на кривата.

Джеф Розенберг, старши мениджър портфейл Активи с фиксирана доходност, BlackRock Systematic: Недостигът на активи е едната страна на коментарите, които чухме малко по-рано – за тоновете ликвидност. Откъдето и да ги гледаме, нещата остават едни и същи. Или че нямаме достатъчно активи, или че имаме толкова много ликвидност. Разликата между двете води толкова различни видове класове активи към толкова различни цени и увеличаващи се оценки.