Macquarie: Функционирането на пазарите фундаментално се променя

Виктор Шветс, Macquarie Capital

09:47 | 4 февруари 2021
Обновен: 09:47 | 4 февруари 2021
Автор: Мария Попова

Както казах, ключовият момент е да се гарантира, че няма да се атакуват брокерите.

Точно както банките са защитени, поради което и в момента няма атаки срещу банките.

Трябва да се гарантира, че брокерите разполагат с достатъчно капитали, а посредниците, всъщност всички техни поръчки изцяло са капитализирани.

Както вече казах, поръчките за покупка и продажба трябва да бъдат напълно съгласувани. Защото ако не е така и цените на акциите започнат да се колебаят в крайно високи отклонения, може да възникне съществен проблем на пазарите.

Въпросът не е да кажем на инвеститорите на дребно да не инвестират; въпросът не е да им кажем, че трябва да преодолеят значителни препятствия, а по-скоро да създадем система, който наистина да функционира.