Lasalle очаква инвеститорският интерес към логистични обекти да остане

Алиша Тсе, ръководител на проучвания и стратегия в Азиатско-Jихоокеанския регион в Lasalle Investment Management

21:30 | 2 февруари 2021
Автор: Антон Груев

Разрастването на логистичния сектор беше факт дори преди пандемията. Тя увеличи неговата привлекателност, особено в Азия.

Нека ви дам няколко примера.

По-голямата част от търсенето за този сектор идва от електронната търговия   .

В Китай разпространението на този вид търговия е 25%, а в Южна Корея – 26.

По време на пандемията, електронните продажби се увеличиха 3 или дори 6 или 7 пъти.

Особено в онлайн магазините за пресни храни. Това подкрепи и един под сектор на логистиката, а именно хладилните складове.

Растежът на електронната търговия подкрепя целия логистичен бранш в Китай, Южна Корея и дори Япония, където популярността на този бизнес е много по-ниска отколкото в Китай и Южна Корея. А именно там според нас има най-голям потенциал за развитие на тези услуги.