Standard Chartered е оптимист за второто полугодие

Хосе Виналс, председател на Standard Chartered Plc

14:13 | 26 януари 2021
Обновен: 14:13 | 26 януари 2021
Автор: Мария Попова

Ние банкираме в около 60 страни по света и трябваше да се адаптираме към различни условия по места. В един момент над 80% от личния ни състав по света работеше от домовете си.

Благодарение на технологиите, благодарение на отличната адаптивност на нашите служители и практиките, свързани с човешките ресурси, които въведохме за цялата група, имахме добри резултати. 

Моделът ни помогна да запазим оперативната си устойчивост през тази много трудна година, която приключи.

Ние преминаваме през структурна трансформация от известно време и в резултат от нея малък брой работни места станаха излишни.

Процесът не е нов, той протича от известно време и ще продължи и в бъдеще. Но това няма връзка с пандемията.

Азия и особено развиващите се пазари в Азия, водени от Китай, са начело на световното икономическо възстановяване, което очакваме да се засили с напредването на годината.

Това поставя Азия и по-конкретно тихоокеанския регион в отлична позиция.

Трябва да си припомним, че на развиващите се пазари в Азия, като изключим Япония, се дължеше над 60% от световния растеж през последното десетилетие.

Смятам, че това ще продължи да е така и в бъдеще дори и при възстановяването на развитите икономики. Но ключовата роля на Азия ще се запази.