ОАЕ очаква отношенията в ОПЕК+ да се запазят

Сухай Ал Мазруей, министър на петрола на ОАЕ

10:31 | 14 януари 2021
Обновен: 10:37 | 14 януари 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Първо отношенията в ОПЕК+ според мен ще се запазят. Това не е временно споразумение. Това, да се надяваме, са постоянни отношения.

Опитът през 2020 показва, че производителите трябва да работят повече в трудни моменти.

Нивото на доверие, което изградихме помежду си в дългогодишната работа ни дава повече сигурност, че ще продължим да работим така и в бъдеще.

Сега вниманието е насочено към балансиране на пазара.

Не говорим за пазарен дял.

Ние сме производителите на петрол с най-малки разходи спрямо други страни и много членове на ОПЕК+.

Затова знаем, че когато ситуацията се нормализира лесно ще се върнем към пазарен дял, който е обичаен за групата.

Да ви кажа, не се тревожа за пазарния дял сега.

Ние сме в ситуация, в която трябва или да балансираме пазара и ще насърчим инвеститорите да продължат да влагат пари, за да можем след 2-3 години да имаме достатъчно въглеводороди и достатъчно предлагане, или не го правим.

Ако всяка страна гледа само пазарния си дял, няма да баласнираме пазара.

ОАЕ е пример за това.

Възстановихме капацитет от над 4,2 млн барела, но вижте как работим с групата и сериозно намаляваме тези обеми.