Credit Suisse очаква загуба за четвъртото тримесечие

Рос Ларсен, Bloomberg

16:00 | 8 януари 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Още преди време Credit Suisse намекна, че ще има провизии и че е вероятно предварително заделените провизии от 380 милиона долара да бъдат увеличени.

Имаше сигнал, че може и да понесат удар.

За пръв път сега Credit Suisse заявява, че очаква загуби за четвъртото тримесечие.

Мнозина прогнозираха това в началото на декември, но за пръв път Credit Suisse потвърди, че вероятно ще понесе загуби.

Обезпечените с жилищна ипотека инструменти имат своята история от глобалната финансова криза.

Това са някои от инструментите, които се сринаха по време на финансовата криза.

Проблемът е заради американска застрахователна компания, която е застраховала инструментите, които очевидно са отпуснати срещу жилищни заеми и твърди че Credit Suisse е обещала да ги изкупи обратно след като са останали необслужвани.

Това е сърцевината на проблема.

Става дума за един  много стар случай, който се гледа в съда от много години.

Една скорошна промяна е решението на съдията да поиска от двете страни да преценят каква е възможната компенсация.

Това предизвика първото обявяване на провизии и по някакъв начин Credit Suisse очаква решението на съда да не е в тяхна полза за разлика от преди.