SEC: САЩ се нуждае от оживени частни пазари

Джей Клейтър, председател на SEC

10:51 | 11 декември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

При тази работа винаги трябва да си активен, защото пазарите са по-активни от всякога.

Ако не променяме и осъвременяваме, ако не модернизираме регулациите си, изоставаме.„

Затова трябва да си активен, и то активни в полза на мейнстрийм инвеститорите.

Да ги им даваме по-добри продукти по-евтино, да се уверим, че имат по-добра защита и в случай че те за съжаление станат обект на измама, да им върнем парите възможно най-бързо.

Освен това трябва да модернизираме рамката на функциониране на пазара. Така че да работи ефикасно в модерните времена.

Трябва да си активен, за да направиш всичко това.

Вижте, пазарите са жадни за информация. Жадни за информация от микросекторите.

Пазарите винаги ще следят най-вече краткосрочните промени.

Ние трябва да изградим културата на дългосрочните инвестиции в цялата регулаторна инфраструктура.

SEC е тук, за да помага. Опитваме се да говорим за тенденциите, несигурността, възможностите, да накараме компаниите да обявяват насоките си.

Представянето на насоки помага да се изгради дългосрочно отношение.

Но това, което научих във Вашингтон е, че това е подход на цялото правителство – към по-дългосрочни инвестиции.

Насочили сме вниманието си към увеличение на привлекателността на публичните капиталови пазари за средни компании преди да станат феноменално големи.

Защо ли?

На публичните капиталови пазари инвеститорите на дребно и професионалистите седят един от друг.

Ако инвестирате дългосрочно и може да седите с професионалистите, това е такова предимство.

Дали пазарът е сравнително привлекателен в даден месец, тримесечие или година спрямо други – това не в центъра на вниманието ни в Комисията по ценни книжа и пазари.

Но ми е приятно да видя как в последните 2-3-4 години публичните пазари май стават по-привлекателни по-рано в жизнения цикъл на компаниите.

Хората го наричат дихотомия. Не е дихотомия.

Ако сте компания за 100-200 млн долара, частните пазари са единствения ви надежден източник на капитал за растеж.

Трябва да запазим този частен пазар и да го развиваме.

Той е част динамиката на Америка. Част от иновациите.

При фирмите над 200 млн долара оценка са компаниите, за които току-що говорихте.

Там искате да ги насърчите да станат публични по причините, които споменахме. По-голямо участие на американските инвеститори на дребно.

Така мисля.

Трябва ни оживен частен пазар до и над тези 200 млн долара оценка на компаниите.

Това силно допринася за динамичния американски капитализъм.