ЕЦБ разширява програмата за изкупуване на частен и публичен дълг

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

10:44 | 11 декември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Решихме да увеличим размера на програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) с 500 млрд. евро до общо 1850 млрд. евро. Освен това срокът за нетните покупки по PEPP се удължава най-малко до края на март 2022 г. Във всеки случай, ние ще извършим нетни покупки на активи, докато Управителният съвет не прецени, че кризата с коронавируса е отминала.

Ще провеждаме закупупването на активи по РЕРР, за да запазим благоприятните условия за финансиране през този удължен период. Покупките ще са гъвкави, съобразявайки се с пазарните условия и с оглед предотвратяване затягането на условията за финансиране, които са в разрез с противопоставянето на неблагоприятните последици от пандемията върху прогнозното развитие на инфлацията. В допълнение, гъвкавостта на покупките във времето и при всички класове активи и в различните държави ще продължи да подкрепя безпрепятственото осъществяване на паричната политика.

Ако могат да се поддържат благоприятни условия за финансиране с потоците на закупуване на активи, които не изчерпват  финансирането на програмата през планирания период, то не е необходимо средствата да се използват в пълния им размер.

По същия начин, програмата може да бъде рекалибрирана, ако е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия за финансиране, за да се подпомогне противодействието на неблагоприятния шок от пандемията върху пътя на инфлацията. Удължаването на нашите покупки за по-продължителен период отразява продължителните последици от пандемията за икономиката и инфлацията. Това позволява постоянно присъствие на пазара и по-трайна подкрепа от нашите парични стимули.

Запазването на благоприятни условия за финансиране през периода на пандемията ще спомогне за намаляване на несигурността и ще укрепи доверието, като по този начин ще насърчи потребителските разходи и инвестициите в бизнеса и в крайна сметка ще подпомогне икономическото възстановяване и ще компенсира неблагоприятното въздействие на пандемията върху прогнозирания път на инфлацията.