Русия наближава края на облекченията

Елвира Набиулина, управител на Руската централна банка

13:15 | 10 декември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Всъщност руската икономика се показа по-динамична, отколкото мнозина очакваха, поради много фактори - структурата на руската икономика и бързата и ефективна реакция на правителството и централната банка.

От гледна точка на централната банка, от една страна все още смятаме, че остава пространство за допълнителни стимули. Възстановяването не е завършило още.

И това означава, че дезинфлационните рискове могат да надделеят през следващата година.

Забавянето на възстановяването, заради втората вълна на пандемията се прибавя към дезинфлационния натиск.

От друга страна инфлацията се ускори през последните два месеца. Виждаме повече от един фактори за това.

Първо обезценяването  на валутата в края на лятото и есента. На второ място е повишеното търсене по време на периода на изолацията. И трето, ограничение на предлагането поради рестрикциите, свързани с пандемията.

Но трябва да оценим внимателно дали тези фактори са временни наистина или ще продължат дълго с вторични последствия, особено чрез очаквания за повишаване на инфлацията.

Трето, мога да кажа, че след 350 базисни пункта намаление на лихвения процент през изминалото лято, вече сме близо до края до цикъла на ключовия лихвен процент.

Но въпреки това очакваме следващата година паричната политика да остане разхлабена и да подкрепя руската икономика.