Пауъл: Рано е за нормализиране на баланса на Фед

Джером Пауъл, председател на Фед

15:24 | 18 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Мисля, че е прекалено рано да мислим за нормализиране и като цяло за баланса на Фед.

За момента сме насочили вниманието си към изпълнението на целите, които Конгресът ни възложи.

Максимална заетост и ценова стабилност.

Ще започнем да мислим за забавяне на изкупуването на активи, което пък ще забави увеличаването на баланса ни чак когато отчетем много по-голям напредък по тези цели.

Бих казал, че въз основа на опита ни, който отчасти споменахме, знаем какви стъпки трябва да предприемем. Както и че трябва да ги оповестим много преди да ги приложим.

След Световната финансова криза, по-точно през 2013г. обявихме, че постепенно ще намалим обема на изкупувани активи и ще го прекратим година по-късно.

Това беше много постепенен ход.

Размерът на баланса остана непроменен в продължение на няколко години. И с нарастването на икономиката, съотношението между размерът на баланса и икономиката намалява.

Това е едно от нещата, които можем да направим. Но искам да кажа и още нещо.

Без да навлизам в подробности това, което определя баланса на банката в дългосрочен план е търсенето на наши задължения от страна на обществото.

Вероятно не много хора разбират това.

Федералният резерв е нещо като банка, защото притежава активи и пасиви. И в известна степен приличаме на малка банка, защото балансът ни е по-опростен от този на търгоските банки. Но просто не сме малки.

Основните ни задължения е валутата. Всеки знае какво представялва тя и в ръцете на общността тя е актив.

Освен това имаме и банкови резерви.

Това са депозитите на търговските банки в резервните банки.

За търговските банки това са активи, но за нас са задължения, които емитираме.

Така в крайна сметка голяма част от растежа в баланса след Световната финансова криза се дължеше на ръста в търсенето на валута от обществото и дори в по-голяма степен, търсенето на банкови резерви от банките.

Причината за толкова голямото търсене на банкови резерви е, че кредиторите бяха задължени да държат много по-големи количества високоликвидни активи.

Един от най-предпочитаните активи от този тип от всички видове, които създаваме и на практика са безрискови са парите в брой. Ето каква е основната причина за ръста на баланса.

В крайна сметка, имаме план за действие и несъмнено ще го усъвършенстваме, но мисля, че знаем как да нормализираме политиката с времето.

Един от основните елементи е да сигнализирате за действията си предварително и да действате постепенно.