Ковид-19 е възможност да ускорим дигитализацията

Дзън Пейен, съпредседател и бивш вицепремиер на Китай

14:42 | 18 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

След Втората световна война, Световната банка, МВФ и СТО организират световния обмен на стоки. Те помогнаха за създаването на относително ефективна глобална система за управление. Като цяло светът запази спокойствието, напредъка и благополучието.

За съжаление някои сили действат срещу сегашните тенденции. Те шумно подкрепят отделянето на страните, пречат на мултилатерализма, налагат санкции, мита и други търговски ограничения.

Те нарушиха пазарните правила и подкопават растежа. Не протекционизма, а мултилатерализма е правилният път за запълване на празнините в световното управление.

Трябва неотлъчно да се придържаме към мултилатерализма и базирания на правила световен ред. И да работим за решаване на проблемите помежду си чрез диалог, консултации и реформи.

 Трябва да бъдат чувани гласовете на всички страни, а не само на най-големите. Заедно, големите икономики трябва да осигуряват повече обществени блага и да дават пример, като поддържат и защитават международния ред.

Трето, трябва да ускорим прехода от старите към новите двигатели на растеж и да насърчим цифровата трансформация на световната икономика.

Всяка криза е историческа възможност за технологична и промишлена трансформация. До известна степен, Ковид-19 ни предоставя възможност да ускорим дигитализацията на световната икономика, да се борим с промените в климата и да насърчаваме екологичното развитие.

Днес има близо 4 млрд. потребители на интернет по света и живота ни все по-осезаемо се пренася онлайн. Телемедицината, електронната търговия и онлайн образованието показаха своите неоспорими предимства.

Изкуственият интелект, 5джи, големите масиви от данни и интернет услугите процъфтяват. Цифровата икономика ще бъде важен двигател за зелената икономика след пандемията, а това е един от фокусите на този форум.

Трябва да отделяме еднакво внимание върху развитието и сигурността при задълбочаването на международните проекти в дигиталните иновации. Да подсилим цифровата инфраструктура и да определим правила за удобна ефикасна глобална връзка възможно най-скоро.

Технологичните иновации ще отворят още по-големи възможности за икономическо развитие. Дами и господа, както президентът Си Дзинпин ни увери, светът се бори с пандемията от Ковид-19 и преминава през мащабни промени невиждани от 1 век насам. Въпреки всичко,мирът и развитието остават основните теми на нашето време.

Настоящата ситуация може да е трудна и сложна, но съм уверен, че ако държавите работят заедно, икономическата глобализация ще продължи да се развива, човечеството ще надделее над Ковид-19 и ссветът ще стане едно по-добро място.