Карбономиката: бъдещето на енергетиката, част 2

Шийла Пател, председател на Goldman Sachs Asset Management

22:17 | 17 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Намираме се в началото на процеса на разбиране как устойчивостта намира място в спектъра на пасивните и активните фондове. Според нас, и двата стила на инвестиране имат роля в портфолиото на хората и включваме количествените анализи в този спектър. Ако разгледате пасивните фондове спрямо активните, фокусирали сме огромно количество енергия и работим върху количествената страна, свързана с устойчивите ESG инвестиции. Не е напълно активен, но не е напълно пасивен. Идва с набор от правила и множество фактори, при които чувстваме, че има въздействие на нашия анализ и нашата история и анализите, които ни показват, че тези информационни инструменти и статистически данни ни дават прозрение и ни помагат да въздействаме. Но има истинско предизвикателство за чистия пасивен фонд, що се отнася до устойчивостта в дългосрочен аспект и виждаме как всички се опитват да се справят с това.

Въпросът за това как се изграждат индексите, какво  могат да направят чистите индекси на пазарната капитализация чрез фокусиране върху устойчивостта, която повечето инвеститори имат днес и къде трябва да се отведат тези индекси в бъдеще, е нещо, което ще бъде предмет на доста работа. И затова нашият спектър в отдела по управление на активи в Goldman Sachs наистина е по отношение на количествената страна - начините, по които можем да бъдем по-инициативни в проектирането на портфолиото, чак до нашия основен собствен капитал - портфейли с чисти традиционни активни, където наистина се опитвамеда се информираме за качеството на продукта. И имаме подкрепа в целия спектър и в помощните си дейности.