Shell вижда ВЕИ възможности за Австралия

Тони Нанън, председател Shell Австралия

07:38 | 9 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

В краткосрочен план имаме абсолютна несигурност. Важно е обаче, че ако гледаме към дългосрочния хоризонт, траекторията с енергийния преход, който остава без промяна, за Австралия има огромни възможности за нас.

С тези ВЕИ ресурси, каквито имаме – вятър и слънце.

Имаме огромни възможности като нация за изграждане на енергийна система от възобновяеми източници, която да работи за клиентите ни.

Надеждна и достъпна система, но и чиста.