JPMorgan е отличник по всички показатели

Сонали Басак, Bloomberg

17:18 | 14 юли 2020
Автор: Мария Попова

Капиталовата възвръщаемост на JPMorgan е по-висока от очакваната и е 7%, а не 6%. Известно е, че  JPMorgan имат най-високата възвръщаемост тук. Коригираните приходи също се оказаха с 3 милиарда долара повече от очакваното. Спомняте си, че знаехме, че търговията ще е добра, знаехме, че дълговото съотношение е добро и въпросът е колко добро. Провизиите им за загуби по кредитите също са по-високи от очакваните. Така че, за да надвишат печалбите с доста над един милиард при наличие на загуби от кредити, показва, че те печелят пари дори докато губят пари.