ASM изгражда антернативни вериги на доставка на редки метали, част 2

Роуена Смит, управляващ директор на Australian Strategic Materials

16:53 | 11 юни 2024
Преводач: Силвия Грозева

Казахте за операциите си в Южна Корея, а също и в Австралия. Това е в рамките на общите усилия за изтегляне на производството на редки метали от Китай. Какви са най-големите трудности при изграждането на алтернативни вериги на доставка?

Тези вериги на доставка са сложни. Има много етапи от извличането на продукта от земята до производството на магнит.

Трябва да го изкопаеш, да го преработиш до концентрат, оксид, да го метализираш, да го направиш на сплав и после да стане магнит.

Всеки етап си има своите технически трудности. Трябва да разработиш технологията и да вложиш нужните иновации. Преработвателната част от процеса е много капиталово интензивна.

Много е трудно да накараш всички тези части от снабдителната верига да работят едновременно. Това, което според нас е наистина важно е да стане бързо, затова се прави чрез сътрудничество.

Разкажете ни за текущите сътрудничества и за потенциалните бъдещи партньорства.

Сътрудничеството е с компании. Първо, трябва да е по веригата на доставки, за да може бремето от разработката на технологията и намирането на капитал да се поеме от повече от една компания. Това е много важно в изграждането на партньорства по веригата на доставки.

Особено за производителите на оригинални авточасти например, автопроизводителите и други. Те не искат да работят със 7 различни доставчици и сами да изграждат веригите си на доставка.

Затова е важно, че работим заедно. Производителите на оксиди, на сплави и на магнити, за да осигурим решенията за веригите на доставка.

Освен това са нужни участници в публично-частното партньорство. Например агенциите за кредитиране на експорта в различни страни. Те са все по-гъвкави в осигуряването на финансиране на дълг и решения с дялово участие за осигуряването на тези проекти, за да намалят риска в тях и да могат да получат частно финансиране.