Клаас Нот: ЕЦБ има собствена парична политика, част 2

Клаас Нот, член на управителния съвет на ЕЦБ

21:16 | 22 април 2024
Обновен: 23:21 | 22 април 2024
Преводач: Петя Кушева

В момента цената, отразявана от пазара е 25 базисни пункта намаление през юни и след това още две понижения за остатъка от годината. По принцип сте съгласни с това, ако всичко си остава същото.

Не е проблем такова пазарно ценообразуване, но в същото време не поемаме ангажименти, зависими сме от данните. Решаваме на всяко заседание. Имаме представа за това къде е основното движение в рамките на данните. Но ще имаме нови точки от данни, всеки месец, от инфлацията. Всяко тримесечие, за пазара на труда. И това ще продължава да определя нашите решения след юни.

Но какво би Ви накарало да преосмислите това, което имате сега по отношение на този път? Геополитически опасения ли са? Опитвам се да разбера какво ще накара ЕЦБ да промени пътя си или как биха отговорили на, да речем, шок от цената на петрола?

Да, шок от цената на петрола очевидно ще вдигне инфлацията. Това е абсолютно вярно. Но въпросът за нас е дали петролният ценови шок има достатъчно значение, за да задейства вторичен ефект? И тук има важна разлика днес спрямо 2022 г.. Тогава всички фактори за инфлацията се покачваха и имахме шок от цената на енергията, като следствие от неоправданото нахлуване на Русия в Украйна.

Сега, ако имаме петролен ценови шок, ще бъде на фона на обща дезинфлация и всички други фактори. Така че вероятността от значителни вторични ефекти, бих казал, е по-малка, но явно е нещо което трябва да наблюдаваме. Очевидно е нещо, което трябва да имаме предвид.

Значи сте готови потенциално да имате предвид и него?

Ако продължава да бъде ограничен само до цените на енергията, да, веднага щом получа индикация, че се разширява в потребителската кошница към инфлация на по-традиционните стоки и услуги, тогава отговорът ще бъде, не.

Нещо, за което хората спекулират е, че ЕЦБ също може да е склонна да помисли за обезценяването на еврото в отговор на намаляване на лихвените проценти в момент, когато Фед не понижава лихвите, стига да няма шок от цената на петрола. Да кажем, че няма такъв шок, бихте ли били готови да приемете паритет на еврото с долара при равни условия?

Е, обменният курс сам по себе си не е цел на нашата политика. Така че не мога да коментирам конкретно нивата на валутния курс. Това е един принос към нашата обща оценка на перспективите за инфлация. Ясно е, че обезценяване на валутата би довело до допълнително привнесена инфлация. В същото време, ако причината за това е по-строга парична политика в САЩ, по-висока доходност на облигациите в САЩ, това също се разпространява в еврозоната. Ще има по-строги финансови условия в еврозоната като следствие на това. Кой от двата ефекта ще доминира? Предстои да разберем. Това са много непредвидени обстоятелства. Така че е трудно да се коментира предварително.

Много труден въпрос. Някои хора спекулират, че високите проценти всъщност помагат на инфлацията да продължава, защото хората печелят повече и след това са в състояние да влагат това в икономиката, и че ниските ставки всъщност потискат инфлацията. Вярвате ли в това?

Не, изобщо не го вярвам. Мисля, че противоречи на десетилетия емпирични доказателства. И ако искате да видите какви са последствията от провеждането на такъв експеримент, вижте Турция. Там беше извършен експериментът. И не мисля, че това се възприема като образец на успеха на централната банка.