Клаас Нот: ЕЦБ има собствена парична политика, част 1

Клаас Нот, член на управителния съвет на ЕЦБ

21:15 | 22 април 2024
Обновен: 23:11 | 22 април 2024
Преводач: Петя Кушева

Доколко се съобразявате с политиката на САЩ, за да определите докъде ЕЦБ може да стигне сама?

Е, очевидно паричната политика винаги се провежда в глобален контекст, но в същото време ние не сме 13-ти федерален окръг. Имаме собствена парична политика. Имаме собствен набор от икономически прогнози, от прогнози за инфлацията. И както Кристин вече спомена, някои от основните двигатели на инфлацията са се развили доста по-различно в САЩ, отколкото в еврозоната. Така че имаме собствена парична политика. Тя е доказателство за факта, че сме все по-уверени в процеса на дезинфлация, на който сме свидетели и който очакваме да продължи. Очакваме да стане малко по-неравен по-нататък, поради всякакви технически фактори. Но сме уверени, че общия фон продължава да бъде дезинфлация.

Споменахте неравности. Чуваме го често. Какви неравности трябва да видите, за да не намалявате лихвите до юни?

Неравности, които биха довели до фундаментални промени на моята оценка за протичащия процес на дезинфлация. Прогнозите, които имаме доста ясно показват, че се движим към достигане на нашата целева инфлация от 2% в средносрочен план през остатъка от тази година до 2025 г. Но има рискове около подобни прогнози. Но тези рискове стават все по-балансирани. Рисковете са предимно от пазара на труда. Не става въпрос само за заплатите, а относно заплатите в комбинация с много бавен растеж на производителността. Това също е основна разлика със САЩ. И въпросът за капацитета на маржовете на печалбата на фирмите да поемат увеличаване на единичните разходи за труд, което може да идва от тази комбинация от заплати и растеж на производителността. Това е оценката, която трябва да направим. Това е рискът. В същото време също не искаме да подминаваме нашата цел за инфлацията. Имаме 2% симетрична цел. Приближаваме се към нея и нека се уверим, че ще продължим да го правим.