Абделмегид: Египет най-общо реши ликвидния проблем

Мохамед Абделмегид, старши икономист BNB Paribas за Близкия изток и Северна Африка

17:02 | 16 април 2024
Преводач: Силвия Грозева

Има ли разлика между усещането на пазара и геополитическия риск в момента? Премията за геополитически риск малко по малко се изтегля от пазара.

Вчера борсата на Саудитска Арабия отвори и затвори с по-малко от един процент понижение, всъщност, по-малко от един процент – 0.3%, отколкото преди началото на Аид. Така че според мен има ясна индикация, че настроенията на пазара са „Останете спокойни и продължете да търгувате“.

Обхватът на разпродажбите бе много по-малко широкообхватен на първия ден на търгуване след атаките на 7 октомври. Това само по себе си доказва, че пазарът не предвижда системен геополитически риск.

Според мен наистина има разлика между къде са събитията в Близкия Изток и накъде е поел пазарът.

Мохамед, преди да продължим, искам да ви попитам за най-скорошната ви работа върху Египет и също така други събития, които настъпиха през последните няколко дни и седмици, но преди това, Египет получи огромна финансова помощ и изглежда нещата се подобряват за тази страна. Как очаквате да се развива тази икономика в рамките на следващите 6 до 12 месеца?

Египет имаше два фундаментални проблема, които наложиха финансовата помощ от МВФ и средствата от ОАЕ – проблем с ликвидността и структурен проблем.

Мисля, че проблемът с ликвидността е в общи линии разрешен или поне под контрол, но остават структурните проблеми.

Така че ако ме питате за следващите шест до дванайсет месеца, проблемите с ликвидността са под контрол и мисля, че пазарите ще продължат да бъдат подкрепяни от МВФ и от средствата от ОАЕ, които ще продължават да се вливат в икономиката, включително нов транш в началото на май.

Като оставим това настрана, мисля, че трябва да видим ясен сигнал от правителството, че наистина взема на сериозно структурните реформи. Особено във връзка с подобряването на нивото на публични инвестиции, участието на частния сектор и потенциала за износ на държавата.