Evident: Банките се чудят къде да въведат AI

Александра Мусавиезадех, директор на Evident

16:30 | 12 април 2024
Преводач: Силвия Грозева

JPMorgan се откроява. Дали това няма да важи и за банките като цяло?

Техните резултати са изключително силни заради зрелостта на изкуствения им интелект. Те са с едни гърди пред останалите банки. Рано влязоха в играта. Джейми Даймън направи изкуствения интелект цел на банката още преди 6г.

Той обяви, че тя ще бъде водена от изкуствения интелект.

След това имаше много други инициативи като създаването на лаборатория за изследвания, заложиха да наемането на хора за работа с изкуствения интелект, организирахме им ръководния екип в тази област.

Това имаше ефект.

По наши данни те се открояват ясно сред останалите банки с изключително силните възможности на изкуствения интелект.

Ние гледаме данните зад наетите от JPMorgan специалисти за изкуствен интелект. Казахте нещо много интересно: започнали са още преди 6г. Да покажем графиката. Има ръст при наемането на кадри за изкуствения интелект между 2022 и 2023г. Но ако проследите наемането, става интересно. Също и заглавието на графиката: “JPMorgan забавя наемането на специалисти за изкуствен интелект“. Вижте колко е било силно през 2022г и е започнало още през 2020г. Какво мислите? Изпреварват ли другите?

Първо, правилно отбелязвате, че през 2022 и 2023г. имаше вълна от наемане. И сега се насочваме към малко повече трудности при използването му. От разработка до производство отнема малко повече време.

Отчасти това забавяне в наемането на хора се дължи и на въпроса какви хора точно ни трябват.

Графиката показва, че те са наемали мащабно в последните 6-7г. Делът и калибърът на кадрите за работа с изкуствен интелект в банката е огромен и най-голям от всички други.

Сега много банки се чудят къде да въведат генеративен изкуствен интелект. Къде ще се използва в банката, кои платформи да се вземат, дали OpenAI, Mistral или друга. Коя от тях как се вписва в конкретните нужди? Как да ги определим така, че да ни даде най-добрия резултат.

Предимно се опитват да използват наличните кадри за изкуствения интелект. Опитват се да разберат дали ще помогнат да определи целта, преди да ускорят отново усилията си и да изберат външна услуга.

Но трябва да се отбележи, че в банковия сектор дори и тези, които са намалили служителите си, се опитват да запазят същия брой хората, които работят с изкуствения интелект, ако не и да ги увеличат.