Evident: Джейми Даймън добре разбира изкуствения интелект

Александра Мусавиезадех, директор на Evident

16:30 | 12 април 2024
Преводач: Силвия Грозева

Като говорим за таланти, в писмото до акционерите е включен ангажимент за издигане на ръководно ниво дискусията за изкуствения интелект. Споменават значението да има нова позиция – главен директор Данни и анализи, който да е част от Оперативния комитет. Този човек в JPMorgan е Тереза Хайтценретър. Аз имах късмета да говоря с нея на едно събитие. Забележително е как тя задейства процесите отгоре надолу и показва, че всички служители подкрепят въвеждането на изкуствен интелект, който ще донесе промени в производителността. Къде според тях ще намали разходите?

Първо, за употребата на изкуствения интелект. В писмото говорят за повишаване на ефективността, изглаждането на операциите и засилването на банката, за да издържи на всякакви макроикономически предизвикателства в бъдеще.

Когато искат да намалят разходите, повишаване на ефективността и производителността, търсят и възможност за повишаване на приходите. Това означава, че искат да го прилагат навсякъде в банката, за да повишат възвръщаемостта на инвестициите.

После прехвърлят инструментите на изкуствения интелект и към клиентите. За по-добро управление на клиентите, за по-добро преживяване и за икономия на време.

Дали самият Джейми Даймън разбира добре изкуствения интелект?

Той започна много рано. Разбра, че ще има силно отражение в работата. Беше един от първите директори на банки, който обяви, че се променят и ще станат компания с изкуствен интелект. Компания, която го поставя на първо място.

Докато много банки решиха да се развиват като го използват, за да станат малко по-добри.

Той беше визионер в това отношение. Мисля, че добре разбира изкуствения интелект.