Облигационният пазар абсорбира факта, че Фед не бърза

Сонал Десаи, инвестиционен директор Фиксирана доходност, Franklin Templeton

15:53 | 8 април 2024
Преводач: Силвия Грозева

Какво да запомнят инвеститорите от миналата седмица на пазарите?

Отчасти трябва да запомнят, че пазарите ще останат по-дълго време волатилни. Това е ясно.

Облигационният пазар започна да абсорбира факта, че Фед няма нужда да бърза да намалява лихвите, това е също доста ясно.

Въпреки това следващата седмица може да излязат добри инфлационни данни и може да има 15 процентни пункта рали.

Проблемът според мен е, че Фед беше много ясен. Председателят Пауъл каза ясно, че би искал да може да намали лихвите. Мисля, че той вече е решил да ги намали. И би го направил, но данните не позволяват.

Така че има малко екшън в момента на облигационния пазар. Пазарът на акции – без коментар. Нямам какво да кажа за това, което става там.

Екшън, както казвате вие или волатилност, както го наричам аз, но има ли рискове, които трудно оценяваме? Много говорим за най-различни рискове, не само икономически, но геополитически и политически. Като инвеститор, който съставя портфейла си, как оценявате рисковете в момента?

Не мога да се съглася повече с предишните гости. Всяка от поредицата от рискове – Китай и Тайван, Русия и Украйна, Близкият изток и американските избори, както и изборите, които ще има по света – всеки от тях би могъл да стане значителен.

Всички заедно разбира се, увеличават несигурността. Увеличават потенциалните последици, без съмнение.

Проблемът е в това, че не можете да управлявате портфейла си спрямо един от тези рискове, защото как ще избереш един от тях като най-вероятен? Ако стане някакво нещастие в Близкия изток, Русия или в Китай, ясно е, че бихте искали да сте в пълна безопасност.

Може би бихте избрали златото? Не знам.

Зависи как управлявате портфейла си.

Ние сме къси от много дълго време към американските държавни облигации. Коригирахме към неутрална позиция и се колебаем да заемем изцяло дълги позиции, въпреки нивата на 10-годишните в момента отчасти защото икономиката е доста силна. И не съм сигурна, че Фед ще може да намали лихвите толкова бързо, колкото биха искали.

Затова съм склонна напълно да се съглася с Лари за септември като подходящ момент Фед да започне да мисли за това.

Освен това общият брой на намаленията на лихвите няма да е толкова голям, както биха искали пазарите, за да ни доведат до тази неутрална лихва от около 4%.