Британците се върнаха на ипотечния пазар

Нирадж Ша, Bloomberg

17:30 | 3 април 2024
Преводач: Петя Кушева

Кажете ни за данните, които получихме относно спада на цените на жилищата. Усеща се по-скоро като стагнация, отколкото забавяне.

Подчертава, че възстановяването ще бъде неравномерно. Всъщност имаме доста стабилен растеж в началото на годината, първите два месеца от нея. После леко понижаване. Но като цяло минахме трудния период, а занапред ще е по-неравномерно. Това се подчертава.

Като говорим за неравномерности, току-що получаваме тези данни за одобрените ипотеки. Числата за февруари достигат около 60383, много конкретно число, но значително по-високо от очакваните 56500 одобрения. Възникват два въпроса. Първо, тези данни означават ли нещо от гледна точка на факта, че го свързваха със спада на цените в цялата страна? И какво трябва да стане, за да са по-обещаващи данните?

Доста обещаващо число е 60000. Значителен скок. И е само около 6000 под средното в дългосрочен план. Това предполага, че хората се връщат обратно на пазарите и кандидатстват за ипотеки. Винаги има забавяне. Това ще проличи след три месеца. Ще има малко повече ръст. Доста е обнадеждаващо. Но отново много зависи от Bank of England и кога ще намалят лихвите.

В началото на годината лихвените вече проценти намаляха. Лихвите по ипотечните кредити се повишиха малко, защото очакванията са по-умерени. Но по същество очакваме намаления на лихвите през юни и те да завършат на 4% тази година и 3% следващата. Това ще раздвижи жилищния пазар.

Темата тук е май устойчивостта, която започва да се завръща. Цените все още не са се сринали. По-рано казахте, че е имало очакване, че може би трябваше да стане преди година. Защо това не се случи?

Страхотен въпрос. Всички видяхме невероятно покачване на лихвените проценти, но важното беше, че хората запазиха работните си места. Безработицата все още остава близо до рекордно ниски нива. Освен това много хора бяха с фиксирани ипотеки, така че имаше време да се коригират. Нямаше големи продажби, които да наводнят пазара. И това беше важна причина да няма срив на цените. Но имаха корекция. Цената на къщите в цялата страна е все още четири процента и половина под своя връх от 2022 г., а в реално изражение, като вземете предвид инфлацията, те са понижени с около 15%. По-скоро има корекция, отколкото срив.