Да копаеш биткойни в земя на огън и лед, част 2

Дейвид Пан, Bloomberg

07:00 | 3 март 2024
Преводач: Bloomberg TV Bulgaria

"Това тук – тези вулкани, тези изригвания – е сърцето на Исландия. Те черпят мощност от геотермалната енергия. Тя произлиза от топлината – топлината произвежда пара, а турбините улавят парата и захранват страната. Копането на биткойн е подвеждащ термин. Няма кирки и лопати. Става дума за център за данни, който произвежда дигитални активи. Това производство изисква значителни количества енергия и за нас като компания е много важно да черпим енергия от възобновяеми източници. 99% от арсенала ни е безвъглероден благодарение на тези източници – например вулканичната енергия", казва Самир Табар, главен изпълнителен директор, Bit Digital.

Малко под 3300 машини.

"Това е изцяло безвъглероден дейта център. Тук копаем с енергия, произведена от водата и вулканите", казва Даниел Джонсън, главен изпълнителен директор, GreenBlocks. "Нас ни интересува околната среда. Стараем се да увеличим печалбите на акционерите по обществено осъзнат начин".

Но не всички приемат тази идея. Мнозина са разтревожени от огромното енергопотребление на тези центрове и се боят, че безкрайната им нужда от енергия никога няма да бъде задоволена, което може да доведе до екокатастрофа.

В момента, всички домакинства в Исландия общо използват по-малко енергия от мините за биткойн.

"Очевидно е, че биткойн е огромен сектор в Исландия и ако започнем строежа на още проекти, ще навлезем в екосистемите – в геологията, уникална геология. За да поканим проекти като биткойн, трябва да построим още тецове. А е трудно да се оправдае строежа на още централи, когато имаме цялата тази излишна енергия, която може да се използва за копане", казва Снебьорн Гюдмундсон, геолог, Исландски музей за естествена история.

"Ако става дума за строежа на електроцентрали – нямам политическото влиянието да го разреша. Нито пък го искам. Ние сме просто гости, които купуват и използват излишната енергия", казва Самир Табар, главен изпълнителен директор, Bit Digital.

Въпреки че има някои противоречиви планове за нови електроцентрали, те няма да служат на дата центровете. Вместо това, те са пригодени за далеч по-вредяща индустрия.

Добивът на алуминий е най-значителният потребител на енергия в Исландия. Всъщност той причинява по-голяма вреда на околната среда в сравнение с биткойна – индустрията замърсява въздуха и водата.

Превод Стилиян Василев, чат 2/3.