Възможности и рискове при фиксираната доходност

Линдзи Роснър, директор Multi-Sector Investing, Goldman Sachs

17:30 | 1 март 2024
Преводач: Силвия Грозева

Линдзи Роснър от Goldman Sachs разговаря с Дейвид Уестин за най-добрата възвръщаемост според тях.

Средата в момента е наистина интересна. Доходността е в изобилие. Но спредовете са свити.

Трябва добре да си помислите къде искате да поемете този риск.

На вашия въпрос – къде са възможностите? Като цяло американският инвестиционен рейтинг е с много, много тесни спредове.

Високата доходност – доста свита, повече от обичайното.

Ние обаче намираме интересна ниша, в структурираните продукти.

Какво имам предвид?

Ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот, обезпечени задължения по заеми (CLO), дори някои обезпечени с активи ценни книжа.

Защо пазарът не оценява правилно? Къде се обърква?

Не точно се обърка, не, това, което става на пазара много рязко се промени.

Например федералните фондове на Фед и очакванията за тях.

Само преди два месеца, през януари пазарът оценяваше намаляването на лихвите със 150 базисни пункта. Тази сутрин беше 80 базисни пункта.

Имаше преоценка на това, което ще направи Фед.

През 2023г и дори през януари 2024г живеехме в свят, в който Фед можеше да продължава да повишава или поне да повиши и задържи.

При тези високи нива на лихвите е много трудно да се даде оценка на част от обезпеченията и някои различни структурирани продукти.

Едно от най-важните неща при ценните книжа, обезпечени с ипотека по търговски имот са търговските имоти. А всички знаем какво става с тях.

Така че има реални опасения. Ако настъпи падежът, как ще се отрази на рефинансирането и на какви нива.

Отново, пазарът оценява какви ще са тези нива. Дали няма да са много по-високи, което би намалило стойността?

Излязоха много важни данни за потребителските цени през октомври, които ни показаха, че мекото приземяване е съвсем реално.

И наистина се установи дефлация или дезинфлация.

Това промени наратива при лихвите. А ние сме убедени, че това променя и очакваната възвръщаемост, или резултата при различни типове структурирани продукти.