Рос от ESMA за устойчивите финанси и дигитализацията, част 2

Вирина Рос, председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

20:30 | 29 февруари 2024
Преводач: Силвия Грозева

Смятате ли, че регулациите стигат или очаквате да са нужни още насоки в Европа или по света?

Определено вече се водят много дискусии по въпроса и в чужбина – в Международната организация на надзорните органи IOSCO и Бордът по финансова стабилност. Международните регулатори също разглеждат проблема с крипто активите и потенциалните рискове, които представляват.

Определено продължаваме да работим по въпроса. Има синхронизация на международно ниво, за да могат различни юрисдикции да работят заедно, да си сътрудничат и споделят информация. Това е изключително важно.

Вие сте в Хонконг, за да говорите за ролята на Европейския орган за ценни книжа и пазари в устойчивите финанси. Как ще се развиват те и какво сътрудничество може да сe развие особено тук, в Азия?

Да, в Хонконг съм за една среща, която беше вчера между ЕК и Европейския орган за ценни книжа и пазари и регулаторите за ценни книжа от Азиатско-Тихоокеанския регионален комитет на IOSCO. Обсъждахме предизвикателствата пред устойчивостта. Проблеми, които имаме в момента. Глобалните корпоративни стандарти на отчет в областта на устойчивостта на базата на ISSB, Международния съвет за стандарти за устойчивост. Ние всички в различните юрисдикции в Европа и Азия се опитваме да прилагаме и да ги изпълняваме на място.

Това е трудно не само за компаниите, които вече трябва да следят как отчитат изпълнението на стандартите за устойчивост, как отговарят на климатичните предизвикателства, които предстоят. Също и как следят надзорните органи да са надлежно обучени и да имат способностите да се справят със задачата. Така че да имаме рамка на сигурност, която да подкрепя предоставяните данни. Защото накрая инвеститорите, дребни или институционални, трябва да разполагат с точна информация за компаниите и тяхната устойчивост.