Сделките в петролния и газов сектор

Хааг Шърман, изп. директор на Tectonic Financial

14:30 | 29 февруари 2024
Преводач: Петя Кушева

Искам да започна с офертата на Exxon за придобиване на дял на Hess в Гвиана.  Смятате ли, че в крайна сметка ще е успешна?

Не знам дали ще бъде успешна или не, но със сигурност има перспектива за провал на сделката. Не е изненадващо, че се опитват да упражнят правото си на първи отказ. Но е донякъде изненадващо за мен, като бивш адвокат по сливания и придобивания, че това не е било разгледано предварително, преди подписването, защото тази сделка е на доста напреднал етап. Exxon превантивно упражнява правото си на първи отказ. Това би трябвало да е предвидено от адвокатите, а също и от ръководителите на Chevron.

Chevron са категорични, че това няма да се случи. Офертата в крайна сметка няма да бъде приета. Ще видим как ще се развие това. Но като погледнем по-общо, досега станаха толкова много сливания и придобивания в този сектор. Exxon и Pioneer, Chevron и Hess само в последните няколко месеца и много агресивен контрол на Федералната комисия по търговия в индустриите. Уверен ли сте, че предложението на Exxon към Pioneer ще успее?

Има някои реални въпроси предвид концентрацията в Пермския басейн и активността е Федералната комисия по търговия в индустриите.

Друго, което трябва да държим под око е придобиване или сливане между Chesapeake и SouthWestern, което ще даде на Chesapeake по-голяма позиция, както в Хейнсвил, така и в Марцел.

Ако погледнете динамиката там, това е 7% на комбинирана основа от производството на САЩ. В голямата схема на нещата не е огромно, но като Exxon в своята скоро предстояща доминираща позиция в Пермския басейн, имат още два басейна, където биха имали  доминиращ играч с много агресивна Федералната комисия по търговия, която ще проверява.