Уилямс каза, че Фед има още работа до целта

Джон Уилямс, президент на Фед Ню Йорк

13:35 | 29 февруари 2024
Преводач: Силвия Грозева

Подобно на пътя на мисията Аполо до Луната и обратно, траекторията на завръщане на основната инфлация е огледално отражение на нейния старт.

Но остава още от пътя към връщане на устойчивите два процента инфлация.

Забелязваме, че очакванията за краткосрочната и средносрочна инфлация следват същата траектория по обратния си път.

Проучване на Фед Ню Йорк за потребителските нагласи показа, че преди 2г инфлационните очаквания за 1 до 3г напред се вдигат с ръста на инфлацията, но след това се връщат обратно на Земята.

Инфлационни очаквания за година напред сега са в диапазона, регистриран преди пандемията.

Инфлационните очаквания за 3г напред сега са леко под нивото за периода от 2014 до 2019г.

По-широките ни индикатори на инфлационните очаквания показват същите траектории на двупосочен полет.

На кратко: икономиката е силна, дисбалансите намаляват, инфлацията пада, но остава над дългосрочната ни цел ни от 2%.

Какво означава това за монетарната политика?

В последните няколко години FOMC въведе рестриктивна монетарна политика с цел да върне инфлацията устойчиво на 2%.

С постигнатия напредък, рисковете за постигане на целите ни за максимална заетост и ценова стабилност сега са по-добре балансирани.

На заседанието през януари FOMC запази целевия диапазон на лихвата по федералните фондове без промяна на 5,25 до 5,5%.

При обявяването на решението комитетът каза, че не смята за уместно да намалява целевия диапазон преди да получи по-голяма увереност, че инфлацията се движи устойчиво към двата процента.

Като вземем предвид характера на монетарната политика, очаквам тази година ръстът на БВП на страната да се забави до около 1,5%.

Очаквам безработицата съвсем умерено да се повиши до пик от около 4%.

Очаквам инфлацията да продължи по обратния път към двата процента, макар вероятно да срещне някои препятствия, както забелязахме в последните данни за потребителските цени от януари.

По-специално очаквам индексът на личните потребителски разходи да е около 2-2,25% тази година и 2% догодина.

Рискът в тази прогноза е двустранен: инфлацията може да ни изненада с повишение или силата на потребителя - водещ фактор за мощния ръст през последната година, може да намалее по-бързо, отколкото очаквам.