ЕЦБ чака доказателство, че инфлацията пада към 2%

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

14:00 | 27 февруари 2024
Преводач: Силвия Грозева

На заседанието през януари на Управителния съвет решихме, че постъпващата информация е като цяло в духа на декемврийската ни прогноза за средносрочни очаквания за инфлация.

Затова решихме да запазим основните лихви без промяна.

Тези лихви са на нива, които, ако ги запазим сравнително дълго, ще допринесат значително за осигуряване на своевременното връщане на инфлацията до средносрочната ни цел от 2% инфлация.

Текущите дезинфлационни процеси се очаква да продължат. Управителният съвет трябва да е уверен, че ще ни отведе категорично до целта ни от 2%.

Ще продължим да следваме нашия определян от данните подход, когато решаваме подходящото ниво и срок на ограниченията като вземаме предвид прогнозата за инфлация, динамиката на основната инфлация и силата на пренос на монетарната политика.