Бейли: BoE може да намали лихвата преди целта на инфлацията

Андрю Бейли, гуверньор на Bank of England

10:30 | 21 февруари 2024
Обновен: 10:55 | 21 февруари 2024
Преводач: Петя Кушева

Няма нужда инфлацията да е достигнала целта си, за да намалим лихвените проценти. Трябва да съм много ясен, това не е задължително.

Икономиката изглежда е била в рецесия в последните две тримесечия на миналата година. Паричната политика бе рестриктивна. Това става на фона на много слаб растеж на предлагането в икономиката, което също може да се върне. Но паричната политика умишлено е рестриктивна и инфлацията спадна много бързо.

Много от това е свързано с отслабване на глобални инфлационни сътресения. Но паричната политика изигра своята роля и винаги сме искали да бъде така.

Всичко това се случва в контекста на икономика на пълна трудова заетост. Имахме период на бърза дезинфлация и рестриктивна парична политика. Но при всички мерки, които използваме икономиката изглежда постига пълна заетост. Това е много добра новина. Не искаме безработицата да расте бързо.