Equinor: Почти нямаме кораб, минаващ през Червено море

Андерс Опедал, директор на Equinor

13:00 | 13 февруари 2024
Преводач: Силвия Грозева

Да говорим за тези 14 млрд долара за акционерите. Това е много и е като при някои от конкурентите ви. При това в момент, когато нетните ви приходи спаднаха с 16% на година. Разумно ли е това?

Да, ние увеличихме обичайния си дивидент в брой със 17% от 30 на 35 цента на акция. В същото време казахме, че имаме амбицията да го повишаваме с по 2 цента всяка година занапред. Обявихме и двугодишна програма за обратно изкупуване от 10-12 млрд долара.

Освен това ще раздадем извънреден дивидент в брой за четвъртото тримесечие и следващите 3. Общо за 14 млрд долара. И 8-10 млрд долара за следващите години.

Колко е устойчиво обаче това? Вашите печалби не се подобряват, а сега представяте и този дългосрочен план за повишаване на плащанията, защо го правите?

Това е на базата на дългосрочната ни прогноза за печалба. Виждаме, че като инвестираме в силно печеливш петролен и газов портфейл, докато в същото време повишаваме инвестициите си във ВЕИ, ще увеличим паричните си потоци с 3 млрд долара към 2030г. и 6 млрд до 2035г.

Паричните потоци от операции след данъци при петрола и природния газ ще бъдат стабилни около 20 млрд долара чак до 2035г.

Този ръст на паричните потоци е основание за политиката ни за дивидента.

По отношение на печалбата сега следим обезценяването и работните места в петролната и газова индустрия. Това нещо еднократно ли е или трябва да го имаме предвид в бъдеще? Как ще върви печалбата оттук нататък?

Днешните пазари на петрол и газ са волатилни. Забелязахме как пазарът на газ падна от много високи нива през 2022г и сега запасите са доста добри.

Но има някои интересни данни, които също откриваме на газовите пазари. Особено в Европа. Има 10% ръст на търсенето на газ за индустриалния сектор, особено във Франция и Германия.

Също така търсенето на газ в Китай се повиши с 9% миналата година и вече изпревари Европа. Така че има някои фундаменти, които следим много внимателно.

Има доста интересна динамика в бизнеса. Питаме много директори за Червено море. Вашият бизнес е може би главно в друга част от света, но кажете ни как това му се отразява – на вас или на сектора?

Преди войната в Украйна голяма част от петрола от Норвегия отиваше за Далечния изток през Червено море, което беше важен маршрут за нас. Но след войната в Украйна Европа се нуждае от всичкия петрол и газ, който Норвегия може да произведе. Така че почти нямаме товари за Червено море.

Имаме нови клиенти в Европа, които преди купуваха руски петрол, а сега го вземат от Норвегия. Не сме засегнати от нападенията в Червено море.