ОИСР очаква смесена картина на ръста в света

Клеър Ломбардели, главен икономист на ОИСР

11:30 | 8 февруари 2024
Обновен: 13:33 | 8 февруари 2024
Преводач: Петя Кушева

Клеър, да минем направо на прогнозата за растежа. Какво ни дърпа назад? Кой регион? Азия, с епицентър Китай ли, Европа ли, кой според Вас?

Наблюдаваме смесена картина по целия свят. Прав сте, европейските икономики са по-слаби поради монетарните условия, които особено натежават на активността. А също и Китай. Прогнозираме ръст малко под 5%. Очевидно това е по-високо в сравнение с някои напреднали икономики, но е по-малко от прогнозата. Китай възнамерява да се възстанови от ковид до ниво, по-слабо отколкото преди.

За разлика от това в САЩ картината е по-добра. Данните на САЩ изглеждат по-добре. Някои от развиващите се пазари също показват по-силен ръст.

Клеър, доколко натежава на глобалната прогноза напрежението в региона на Червено море и част от конфликта в Близкия изток с потенциалното повишаване цените на петрола, което не сме видели още, но говорим за него цяла сутрин? Смятате ли, че пазарите подценяват значимостта на това?

Не виждаме да има голямо влияние върху глобалната прогноза за момента. Имаше нарастване на цените на превозите. Но това не се отразява на цените на енергията. И освен ако транспортните цени не се задържат високи дълго време, не очакваме да засегне силно инфлацията. Не очакваме големи последствия от това, но със сигурност има риск, който трябва да наблюдаваме.

И това ще засегне Европа повече отколкото САЩ. Доколко има разминаване между стагфлацията в Европа и САЩ?

Има различия в прогнозите. Позициите за растеж в Европа са по-слаби. Растежът в САЩ е по-силен. А европейските икономики поеха по-голям удар върху инфлацията поради експозицията си към цените на енергията.

През последните няколко години имаха по-предизвикателен и труден период и прогнозата за растеж е малко по-слаба. Включително и поради застаряващата работна сила в еврозоната, в сравнение със САЩ, които показват забележителна сила през последните няколко години.