Фюст от Ifo: Има голяма вероятност за рецесия в Германия през Q1

Клеменс Фюст, президент на IFO

16:33 | 25 януари 2024
Преводач: Силвия Грозева

Германия едва избегна рецесията през последните няколко тримесечия. Става ли неизбежно продължаването на спада?

Така изглежда. Данните днес са отстъпление. Те са негативни почти за цялата икономика, а производственият сектор е едно изключение, където данните са малко по-стабилни и нещата изглеждат малко по-добре. Но дори и там компаниите ни казват за намалели нови поръчки и те все повече се тревожат. Нещата не изглеждат добре.

Какво означава това занапред? Коя е най-голямата ви тревога? Ще влезете ли в рецесия в първото тримесечие и това ще има ли негативен ефект?

Мисля, че вече има голяма вероятност да стане така. Очаквахме позитивно тримесечие, но с тези данни май ще имаме негативен ръст за първите 3 месеца. Това ще се отрази на цялата година.

Последната ни прогноза беше за ръст от 0,7%, но тя става все по-малко вероятна с тези данни. Проблемът е, че имаме слаби числа от много важния сектор на услугите. Нещо, което не очаквахме.

Позитивно е очакваното намаление на лихвите през втората половина на годината и повишаването на заплатите. Всичко това изглежда не носи особена увереност. Затова и прогнозата е слаба, особено за първото тримесечие.

Отдавна вече чакаме възстановяване на германската икономика. Какво я спира?

В данните откриваме повишение на несигурността, когато питаме компаниите дали имат увереност, че разбират перспективите за бизнеса. Несигурността расте.

Освен това данните показват, че в момента Германия има голяма политическа несигурност. Май икономическата политика на германското правителство няма убедителен план как да се справи с предизвикателствата, които са налице от известно време.

Правителството е заето с решаване на краткосрочни проблеми – доставките на газ и подобни. Сравнително добре се справя. Но пропуска да направи средносрочен план за ръст.

Германия е изправена пред редица проблеми. Най-важният сектор, автоиндустрия, е в преход и структурни промени. Енергийно интензивните ни индустрии като химическата страдат от по-високите енергийни цени и изглежда няма много убедителен план как може да се реши този проблем.