Снийдър от Goldman: Проблемите на Китай са доверието, последователността

Кевин Снийдър, президент на Goldman Sachs за Asia-Pacific ex-Japan

23:00 | 23 януари 2024
Преводач: Мария Попова

Как си представяте един пакет от спасителни за пазара мерки? Оттеглянето на чуждестранни капитали не спира. Как ще помогне един пакет от мерки?

Мисля, че предизвикателството, пред което е изправен Китай се свежда до три елемента: доверие, последователност и нагласи.

Въпросът, който възниква относно този пакет или който и да е друг пакет от мерки е как действа за решаването на тези предизвикателства. Променя ли нагласите? Дава ли основания на хората да вярват в едно оптимистично бъдеще за икономиката? Носи ли увереност не само на инвеститорите, но и на предприемачите, че инвестициите им ще имат възвръщаемост? И накрая – последователността.

Част от предизвикателствата е думите да се превръщат в дела. Така че, гледам на този пакет като моментно явление, но в по-широк план въпросът е как ще се съчетаят доверието, последователността и нагласите, така че да бъде възможна възвръщаемост при инвестициите, които наистина ще променят нещата.

Конференцията, която провеждате е доста оживена и с много участници. Какво ви казват те, какви въпроси ви задават относно Китай?

Въпросите, които задават са свързани с тези три точки. В известен смисъл, те търсят причини да повярват в нещо, което реално би могло да промени ситуацията.

В нашия доклад от днес с колегата ми Тим Мо подчертаваме, че част от всичко това е политиката, проблемите в недвижимите имоти, твърде агресивните мерки за намеса, каквито подозирам, че има и в този пакет, но все още не съм го разгледал.

Това е едната страна, а втората е свързана с понятието за последователност – след реториката да дойдат съответните действия.

Хората имат нужда да повярват, че една намеса, едни действия ще донесат промяна.

Мнозина също така казват, че нещата не са толкова зле, колкото казват някои хора. Да не забравяме, че когато стане дума за възобновяеми източници на енергия и електромобили както и други сфери на новата икономика, Китай всъщност е в много добра позиция и не само  регионално, но и глобално.

Страната е важен източник на много от тези продукти. Тази позиция също е валидна и трябва да се търси баланса, да не гледаме твърде мрачно, защото развитието на Китай не е само днес и сега, а е дългосрочно.