Как работи Bank of Israel в условия на война, част 1

Амир Ярон, гуверньор на Bank of Israel

20:00 | 19 януари 2024
Преводач: Силвия Грозева

В началото на октомври вашият свят се промени. Какво става сега? Кое се промени за вас като гуверньор по време на война?

Когато започна войната, първото нещо, с което се заехме беше финансовата стабилност. Продадохме резерви за 30 млрд долара и направихме суап за 15 млрд долара. За да осигурим функционирането на пазарите. Всички знаем какво става, когато пазарът влезе в негативна динамика.

Успяхме. Пазарите се успокоиха. Шекелът се обезцени, но имаше достатъчно доверие в него. Имаше известно стабилизиране. И шекелът от 3,86 падна на 3,06. Сега е на 3,79.

Другите пазари също работят.

Главно това е задачата ни и затова не сме пипали лихвите и много ясно го казахме.

Понижихме лихвите на последното си заседание, защото разбрахме, че пазарите са се стабилизирали и забелязахме, че инфлацията намаля. Нашата цел е CPI да падне на 1 до 3% и току-що нивото стигна 3%.

Така че намалихме лихвите. Все още са рестриктивни, но смятаме, че това е необходимо предвид къде бяхме и предвид войната. Предвид цялото финансиране.

В бъдеще, както каза Комитетът, ще действаме много предпазливо, много умерено, според това дали инфлацията ще продължава да намалява. И как ще се развие икономическата активност и цялата несигурност.