Кампа: Загрижени сме за кредитирането от небанкови институции

Хосе Мануел Кампа, председател на Европейския банков орган

10:12 | 15 януари 2024
Преводач: Мария Попова

Банковият сектор преживя много през 2023, особено в САЩ – да си спомним какво се случи с регионалните банки през пролетта. След това кризата с Credit Suisse, която е извън еврозоната, но за Европейската банкова система, това си беше голям проблем, който се следеше до решаването му. Виждате ли възможност за сериозни сътресения в следствие на сгромолясването на Credit Suisse?

Права сте, че за банковия пазар беше много трудно през март след случилото се с Credit Suisse в продължение на цяло тримесечие – нямаше емитиране на облигации. Но сега емитирането се възстановява и обемите нарастват, макар цените да са малко по-високи отколкото преди това. Ясно е, че трябва да извлечем своите поуки от този проблем.

Една друга страна, която също е важно да бъде оценена е каква е стабилността на депозитите и на депозитната база, особено в днешния свят на дигитализация, когато има множество възможности и технологии за по-бързото, денонощно движение на пари. В тази посока насочваме все повече вниманието си.

Видяхме колко бързо бяха прехвърлени депозити от Silicon Valley Bank. Много се говори за еволюцията, протичаща при частните капитали по отношение на отпускането на заеми и движението при кредитите. Споменахте задбалансовото кредитиране и се питам доколко сте загрижен за нарастващата роля, която играе частния капитал в областта на кредитирането?

Загрижени сме за кредитирането от небанкови институции основно, защото за нас това е по-скоро черна дупка, за която нямаме много информация. Затова и нашият Съвет по финансовата стабилност обръща особено голямо внимание на този сектор и се надяваме да получаваме все повече информация за него.

В резултат на това и предвид разрастването, огромния мащаб на сектора и липсата на информация има вероятност от пренасяне на проблеми към банковия сегмент.

Необходим ли е по-голям надзор от регулаторите? Нуждаят ли се те от повече инструменти, за да проучват ролята на частния капитал в кредитирането?

Нуждаем се от повече информация, за да се уверим, че там няма ръст на нестабилността.