Рене Хаас за плановете на Arm, част 1

Рене Хаас, главен изпълнителен директор на Arm Holdings

22:00 | 15 декември 2023
Преводач: Петя Кушева

Как се промени ролята Ви на изпълнителен директор, преминавайки от частна към публична Arm? Как промени ролята Ви?

От няколко месеца сме публични. Да, бих казал, че очакванията към мен са малко повече отпреди. Но от друга страна се опитвам да мисля, че за бъдещето не е от значение това, което сме днес, а онова което ще бъдем след няколко години.

И как балансирате изискванията на инвеститори в компанията сега - новите и наследените инвеститори, Масайоши Сон със SoftBank е голямата гравитационна сила? Как се справяте, как балансирате тези искания?

Arm е компания, при която не се работи от тримесечие на тримесечие, защото технологията днес е тази, която ще влезе в продукти след три - четири години. Така че докато финансовите резултати са важни, те реално са резултат от стратегии, които сме въвели преди години, и които бяха доста успешни.

Опитваме се да обясним на инвеститорите, че докато техните краткосрочни резултати са наистина важни, също толкова важно е да се мисли в дългосрочен план и за посоката, в която вървим.

Но Arm бе създадена през 90-те години. От тогава Вие сте градивните елементи на нашия цифров глобус, на цифровия свят и цифровата икономика. А сега сме в момент, когато сме фокусирани върху генеративния изкуствен интелект. Това прекроява цифровата екосистема, в която живеем сега и в която ще живеем. Каква е ролята на Arm в трансформираното цифрово пространство занапред?

За повече от 30 години Arm положи фундаментите за компютрите по начин, по който никоя друга компютърна архитектура не го е правила преди това и смея да твърдя няма да го направи. 70% от световното население днес по някакъв начин е в контакт с Arm.

Бяхме добре известни със смартфоните, а преди това и с другите телефони. Днешната Arm е не само много по-диверсифицирана: центрове за данни, автомобилостроене и Интернет на нещата, но сега изкуственият интелект намира своя път във всяко едно приложение, независимо дали е вашия термостат или вашия център за данни. Arm ще е там. Смятам, че през следващите години и десетилетия, Arm ще бъде в основата на всичко, което става с изкуствения интелект.