Дейвид Търк: Не се обръща внимание на емисиите от "обхват 3"

Дейвид Търк, зам.-министър на енергетиката на САЩ

13:30 | 5 декември 2023
Преводач: Силвия Грозева

Говорим за консолидацията при шистовия петрол, където се откроиха някои компании. Добре ли е това от гледна точка на Министерството на енергетиката или не?

Както знаете, много от решенията, които се вземат в енергийния сектор поне в нашата страна, са решения на частния сектор. Определено смятаме, че това е едно от тях.

Оценяваме като добро вниманието на много от компаниите, включително тук, на климатичната конференция, към намаляването на метановите емисии.

Ние отдавна искаме да го направим. Нашите колеги от Агенцията за защита на околната среда на САЩ обявиха тук голяма новина за новата регулаторна структура.

Не се иска много ум според мен да видиш, че трябва да се намалят емисиите метан в петролния и газов сектор.

Така че напредваме и забелязваме, че и компаниите започват да действат в тази посока извън това, което се изисква по закон да правят в САЩ.

Нека се върнем назад. Вие бяхте съветник след като завършихте, на сенаторите Байдън и Конрад. Заемалите сте 18 поста в енергетиката. Сигурно днес имате повече опит от всички живи републиканци и демократи. Как стигнахме дотам да станем петролна нация от мащаба на ОПЕК? Изведнъж изпреварихме Ирак или вие ще кажете кого. Как се случи този успех на въглеводородите в Америка?

Първо, благодаря за комплимента. Ще кажа на мама.

Краткият отговор е, че ние сме пазар на частния сектор. Освен ако нямате федерални закони и ограничения, частният сектор ще направи това, което прави обикновено. Те откриха големи печалби и много възможности, включително и особено в шистовия петрол в Америка.

Какво ще кажете на критиците на администрацията на Байдън, според което той не защитава само интересите на частния сектор?

Вижте цифрите, вижте какво е производството. Трябва да насочим вниманието си и към емисиите, които се излъчват от това производство на петрол и газ. Не само от САЩ, но и по  света.

Едно разочарование тук на климатичната конференция е, че докато напреднахме по въпроса за метановите емисии, не се обръщаше достатъчно внимание на петролните и газови емисии от „обхват 3“.

Това са емисиите от петрола и бензина, излъчвани в атмосферата.

За много петролни и газови компании емисиите от „обхват 3“ са 10 пъти по-големи от емисиите от първите два обхвата. Трябва да насочим много повече внимание към тях. Нужен ни е добър план да се справим с тях.