Люис от Uniper: Германия може да се поучи от Великобритания

Майкъл Люис, директор на Uniper CEO

17:30 | 1 декември 2023
Преводач: Силвия Грозева

И в глобален план за енергийния преход. Кое правителство се справя най-добре в това?

Не бих казал, че има само едно. Има добри практики и политики в различните страни.

Например Обединеното кралство е много успешно в т.нар. Договор за разлика за насърчаване на офшорната вятърна енергия. Освен това имат много ефективен пазар на капацитет в енергетиката.

Германия може да научи много и от двете. От пазара на капацитет, който успешно работи във Великобритания може успешно да замени въглищата с гъвкава генерация и от Договора за разлика, който може да е полезен за конвертиране на хранилищата на газ в хранилища за зелен газ.

По отношение на самата компания, може ли вече да се изправи на крака? Германското германското правителство се намеси, за да спаси Uniper. Сега правителството е в криза и има нужда от финансиране. Време ли е за продажба на този дял и пренасочване на това финансиране към бюджета?

Германското правителство така или иначе трябва да продаде дела си до края на 2028г според ЕК. Трябва да продадат 25% плюс една акция. Това бе условието за държавната помощ.

Разбира се, нашата задача като ръководство е да се уверим, че компанията е в силна финансова ситуация..

Готова ли е?

Имаме ясна стратегия. Прекрасни финансови позиции. Тази година стабилизирахме баланса. Ще имаме чудесни финансови резултати. Силно сме уверени, че сега компанията е в много по-добро финансово положение отпреди година.

Но има редица неща да се направят, преди продажбата.

В края на краищата решението е германското правителство.

Ние като ръководство имаме задача да определим стратегията и да я изпълним.