Уолър е уверен, че Фед е в добра позиция

Кристофър Уолър, управител във Фед

10:30 | 1 декември 2023
Обновен: 10:50 | 1 декември 2023
Преводач: Мария Попова

 

Миналият месец произнесох реч под заглавието „Нещо ще се пропука“. То беше предизвикано от факта, че наблюдаваме силен икономически растеж и заетост през третото тримесечие, а същевременно се забелязва отчетлива умереност в разходите за базово лично потребление или потребителската инфлация.

 За ръста на заетостта това беше добра новина, но темпото на реалната икономическа дейност сякаш не отговаряше на продължаващия напредък към целта на Федералния резерв за постигане на 2% инфлация.

Тогава на мен ми стана ясно, че нещо ще се пропука.

За да продължи инфлацията да се приближава до целта ни от 2%, икономиката трябваше да се забави спрямо темповете си от третото тримесечие.

Ако икономиката не се охлади, то напредъкът ни по инфлацията вероятно щеше да спре и дори да тръгне в обратна посока. Оставаше да видим дали икономиката ще се охлади или инфлацията ще се нажежи.

Чувствам се окуражен от това, което научихме през последните няколко седмици. Изглежда нещо се пропуква. И това са темповете на икономиката.

Данните за октомври подсказват отслабване на икономическата активност, а прогнозата за четвъртото тримесечие сочат умереност, която отговаря на поддържането на напредъка по снижаването на инфлацията.

В допълнение, на фона на увеличението на базисната инфлация при потребителските разходи спрямо ниските стойности от лятото, последните данни показват, че, макар и бавно, през октомври инфлацията се движи в правилната посока.

Макар да съм окуражен от първите признаци на умереност в икономическата активност през четвъртото тримесечие базирана на наличните данни смятам, че инфлацията все още е твърде висока. И е твърде рано да кажем дали забавянето, което виждаме ще бъде трайно.

Но аз съм все по-сигурен, че в момента политиката ни е добре позиционирана, така че да забави икономиката и да върне инфлацията до 2%. Но все пак, налице е значителна несигурност относно темпа на бъдещата активност и не бих могъл да кажа със сигурност дали Фед е направила достатъчно за постигането на ценова стабилност.