Потребителите в САЩ с повишена чувствителност към цените

Майк МакКий, Bloomberg

08:05 | 1 декември 2023
Преводач: Мария Попова

Тази сутрин получихме най-новите данни за третото тримесечие и данни за октомври и ноември, които показват, че икономиката се забавя или поне според току-що публикувана от Федералния резерв „Бежова книга“.

Като цяло, икономиката се забавя спрямо предходния доклад: четири района отчитат скромен растеж, два отбелязват, че условията са без промяна с тенденция към понижение, а шест записват лек спад в активността.

Продажбите на дребно, включително на автомобили остават нееднозначни, а според Бежовата книга търсенето на работна ръка продължава да отслабва, тъй като повечето райони отчитат непроменени до скромни увеличения в общата заетост.

Налице са повече молби за намиране на работа, повече кандидати, а няколко района отбелязва подобрение в задържането на работа.

Ето и нещо, което не сме виждали до сега: „Съобщава се за намаляване на броя на персонала заради уволнения или пенсиониране и някои работодатели не изпитват притеснения да освободят лошо справящите се служители.“ Това определено е промяна в начина, по който описваме трудовия пазар.

Относно цените – те като цяло се успокояват, макар да остават високи.

Знам, че понякога пренебрегваме част от данните в Бежовата книга, защото са субективни и ретроспективни, но това е последната Бежова книга, която излиза през тази година и се питам дали тя би променила дискусията на заседанието на Фед, което ще се проведе след две седмици?

Най-вероятно няма да я промени, защото в общи линии това е потвърждение на чутото от управителите на Фед днес. В изказванията си Том Баркин, Рафаел Бостик и дори Лорета Местер те споменават какво са научили в своите райони от директори на компании и то напълно отговаря на написаното в Националния доклад. А именно, че икономиката се забавя – не говорим за рецесия, но има забавяне, а увеличенията на цените отслабват.

Да поговорим за това какво научаваме за потребителите от този доклад. Според Бежовата книга, потребителите демонстрират повишена чувствителност към цените, а дискреционните разходи са намалели. Това е интересно, защото освен за отслабването на трудовия пазар, ние продължаваме да говорим за недоволството на потребителя, който все пак харчи. Изглежда и тук има противоречие?

Дори и в данните за тримесечието и за БВП се вижда понижено равнище на разходите за потребление спрямо предходните доклади. Възможно е потреблението също да се забавя наред с икономиката като цяло, но въпросът е колко бавно е бавното. БВП през третото тримесечие е 3,4% при все още силни потребителски разходи.

Ще трябва да видим как ще протече празничния сезон. Бежовата книга разглежда период, който приключва на 17 ноември, така че не обхваща дори седмицата на Черния петък.