Telecom Italia може да е купувач в потенциална M&A сделка

Пиетро Лабриола, директор на Telecom Italia

18:05 | 28 ноември 2023
Преводач: Силвия Грозева

Какви са отношенията ви с Vivendi в момента? Можете ли да ги убедите да не предприемат съдебни мерки?

Продължавам да казвам, че в момента повече от всякога за компания е важен диалога между всички заинтересовани страни. Не само акционерите. Винаги съм в готовност да говоря с Vivendi и винаги съм бил в контакт с тях. Опитвам се да разбера винаги дали има алтернатива за плана ни.

Не вярвам, че съм най-умния на света. Ако се появи някой с по-добри идеи винаги съм готов.

Но в последните няколко години няколко пъти беше разрушена и изградена отново компанията в опит да се разбере коя е най-добрата комбинация за бъдеще.

Смекчават ли тона? Или все още са готови на дело?

Не знам. Важното е, че през юли 2022 Vivendi бяха в борда, когато одобрихме този план. Сигурно нещо се е променило.

Не забелязвам никакъв алтернативен план за компанията.

Кога според вас ще бъде продажбата? Уверен ли сте, че продажбата ще се случи в първото полугодие на следващата година?

Уверен съм, че ще стане в първото полугодие. Преди лятото, за да съм по-ясен. Някои казват 30 юни. През лятото ще стане.

Какво ще стане с потребителите? Ще потвърдите ли, че ще има M&A при потребителската дивизия? Това обмисля ли се?

Това трябва да не го изпускаме от радара. Но по-важното е, че няма да е непременно традиционно сливане и придобиване.

Трябва да управлявам продажбите и разходната база. Продажбите трудно растат, защото това не е пазар, който ще има още много нови потребители.

Единствената възможност за ръст е с повишение на цените. Това обаче е много трудно в сегашната обстановка.

Така че трябва да оптимизираме разходите. За да го направим трябва да създадем единна мрежа. Някой път да съберем честотите на двама играчи в уникална 5G мрежа. Това е нещо, за което да се помисли.

Да не ми казвате, че може и да продавате в този сегмент? Или искате да сте купувач?

Искам да купувам. Ние не се продаваме. Искаме мрежата да даде нова индустриална и стратегическа възможност на това, което остава.

С помощта на ливъриджа, който имаме, можем да инвестираме за ръста на компанията.