Коренното население на Австралия иска правото си върху водата, част 4

14:00 | 25 ноември 2023
Преводач: Bloomberg TV Bulgaria

През 2012 федералното правителство подписа Плана за басейна Мъри-Дарлинг на стойност 13 млрд. австралийски долара. Той имаше за цел да задоволи еднакво нуждите на щатите, земеделците и околната среда. В него не се споменаваха правата на коренното население.

През 2018 правителството обеща 40 млн. австралийски долара, за да финансира правото на водоползване на местните жители през Програмата за обезщетение на правото на водоползване на аборигените, а после още 9 млн. през 2023. Но коренните жители, с които говорихме, казаха че не са видели и цент.

"В миналото на водата е било гледано като на ресурс, който просто може да бъде взет, за да се отглежда храна, или да се издържат градовете. Но сега виждаме че това е нещо далеч по-важно – и е важно за всички в басейна", казва Мичъл Айзъкс, главен експерт по знанието, Департамент по планиране и околна среда, Нови Южен Уелс.

"Ние минахме през процес на оценка на интереса, и поканихме местните жители да участват в специален Комитет на коренното население за водите. Искаме да сме сигурни, че ще разберем знанието за управление на водите, което, предполагам, се е загубило с времето", казва Брад Дилейни, мениджър на водите на коренното население, Департамент по планиране и околна среда, Нови Южен Уелс.

Нашите молби за интервю към органа за управление на басейна Дарлинг-Мъри бяха отхвърлени, но Департаментът по промените на климата, енергията, околната среда и водите обяви следното:

„Департаментът има за цел да изпълни Програмата за обезщетение на правото на водоползване на аборигените в басейна Мъри-Дарлинг до края на настоящата фискална година (юни 2024), защото осъзнаваме, че коренните жители са чакали твърде дълго“.

"Върнете водата обратно в реката! Не заради нас, а заради природата!", казва Брус Шилингсуърт, старейшина на Будиджти-Муравай. "Резултатите от работата с местните жители в Нови Южен Уелс не са добри. Ние трябва да бъдем по-добри – ние се стремим да бъдем по-добри с тях".

"Аз мисля, че е важно коренното население да има някакво право на водоползване, а  правителството ни наистина се движи в тази посока. Те разрешават на местните жители да ползват водата както намерят за добре в своите земи – мисля, че вече сме тръгнали по този път", казва Адам Кай, главен изпълнителен директор на търговска група Cotton Australia Industry.