Moody's: Вероятният сценарий е меко кацане

Марк Занди, главен икономист в Moody's Analytics

14:30 | 21 ноември 2023
Преводач: Мария Попова

Това ли е мекото приземяване? Това ли преживяваме в момента?

Да, това е моят „аз казвах ли ви“ момент, но не можах да се въздържа, макар може би да е малко прибързано да обявяваме победа и меко приземяване преди Фед да са започнали да понижават лихвите. Но на мен всичко ми изглежда съвсем добре. Инфлацията плавно се понижава след като шока от пандемията и войната на Русия отмина.

Всичко се случва без значителен трус за заетостта и нивото на безработица. Така че, мекото приземяване изглежда като много вероятен сценарий. Все още предстои да стигнем до там, много неща могат да се случат, но съм почти уверен, че това е бъдещето.

Все пак някои компании съкращават персонал, а някои икономисти показват данни, сочещи, че догодина може да се окажем на прага на рецесия. Безработицата е 3,9%, но е възможно да надскочи четирите процента, а Белият дом обича да се хвали, че задържа безработицата под тях вече 21 месеца. Притеснява ли ви нещо на трудовия пазар в момента?

Търсенето се забавя и редица индикатори показват спад в напрежението, но това става по план. Точно това се опитва да постигне и Федералния резерв – да забави пазара на труда, да охлади ситуацията, да върне ръста на заплатите и да върне духа на инфлацията обратно в бутилката. Точно това се очакваше да се случи, ако се придържаме към сценария.

Естествено е, когато виждате забавянето да започнете да се притеснявате дали ще е само забавяне или мекото приземяване ще се превърне в катастрофа. Това са съвсем разумни тревоги, но всички елементи от фундаментите показват, че сценарият не е нарушен, приземяваме се и ще успеем. Аз имам много добро усещане.

Има някои индикатори на трудовия пазар, които примигват в жълто като лекото покачване в подновените искания за помощи при безработица. Но бих посъветвал да сме предпазливи и да не отдаваме твърде голямо значение на отделни индикатори. Има твърде много променливи във всички измервания и когато разглеждаме множеството данни, усещането ни е, че всичко се забавя точно така, както и би трябвало и както е описано в плана.