Alstom обсъжда увеличение на капитала, част 1

Анри Пупар-Лафарж, председател и директор на Alstom

16:30 | 16 ноември 2023
Обновен: 16:59 | 16 ноември 2023
Преводач: Силвия Грозева

Да започнем с проблема със свободните парични потоци. Миналия месец акцията ви много поевтиня, след като пуснахте отчета си. А той бе според това, което днес обявихте. Тази волатилност при свободните парични потоци не се появява за пръв път. Някои казват, че е нормално. Но можем да разберем защо инвеститорите се стряскат леко. Как ще ги успокоите? Вярвате ли, че нещата ще се стабилизират?

Наистина, волатилността е част от бизнеса.

Въпреки това може да се направи още много за подобряване на ситуацията.

Днес обявихме всеобхватен план с три стълба.

Първият и най-важен е оперативния и търговския стълб.

Ние понесохме двоен удар от една сравнително лека търговска ситуация, съчетана с много бързо и рязко повишение на дейност, която поглъща работен капитал.

Трябва да коригираме дейността си, за да сме по-малко чувствителни към подобни неща.

Това е първия стълб от плана.

Освен това трябва да вземем предвид, че нашият баланс е вече отслабен от първата ситуация. И трябва да решим проблема като намалим общото ниво на дълга си.

Това са двата милиарда, за които говорим. Наричаме ги „неорганични мерки“. Освобождаване на активи. Квазикапитал. И потенциално увеличение на капитала, ако има нужда. Това ще се реши в бъдеще.

В същото време третият стълб засяга организацията и управлението и тяхното опростяване, за да ускорим интеграцията на Bombardier. Мисля, че сме на етап, в който можем и би трябвало да започнем да реорганизираме административните си разходи. Това ще доведе до съкращението на тези 1500 работни места.