Ifo: Очаква известна стабилизация за Q4 в Германия

Клеменс Фюст, президент на Ifo Institute

16:10 | 25 октомври 2023
Преводач: Мария Попова

Това са поредните данни, които се оказаха по-добри от очакванията. Последният път казахте, че показателите не се разпадат, но и не се стабилизират. Забелязва ли се най-после стабилизация?

Да, това, което наблюдаваме подсказва известна стабилизация, която донякъде отговаря на прогнозите. Германската икономика ще се свие за годината, но през последното тримесечие очакваме стабилизация, лек ръст и наблюденията ни до момента са съвместими с това. Може би все още нямаме пълен обрат, но определено има стабилизация.

Кога ще настъпи обрат? Какво ви подсказват настроенията сред бизнеса? Кога Германия ще възобнови растежа си?

В момента виждаме, че позитивните данни идват предимно от сектора на услугите, от IT сектора, но също и туризма. Хората харчат пари за туризъм вероятно, защото нямаха възможност да пътуват по време на пандемията, а обичат да пътуват.

В производството настоящата бизнес ситуация бележи леко влошаване. Компаниите отбелязват по-малко постъпващи поръчки. Други сектори, като строителството все още не са в добра форма и там няма особена промяна. Но услугите стабилизират икономиката.