Джейми Даймън: JPMorgan може да се справи при 8% лихва

Джейми Даймън, президент на JPMorgan Chase

16:00 | 3 октомври 2023
Преводач: Мария Попова

Просто им казвам да бъдат подготвени за по-високи лихви и бавен растеж.

7 процента? Ще стигнем ли до там и как ще се отрази...

Питаха ме ще стигнем ли до там, когато казах 5%... да, възможно е.

Когато говоря пред управителния съвет казвам: Възможно ли е да стигнем 7% - да възможно е.

Възможно ли е доходността по облигациите да нарасне спрямо днешното ниво от 4,6 по десетгодишните – да.

Могат ли да се разминат търсене и предлагане – да...

Просто казвам: бъдете подготвени за това.

Най-лошият случай би бил стагфлация. Високите лихви, при процъфтяваща икономика и конкуренция за капитали, не е същото като стагфлация.

Каква би била верижната реакция при 7% лихва върху бизнес, върху растежа?

Аз не се тревожа за JPMorgan. Ние сме подготвени, можем да се справим при 7%, можем да се справим и ако лихвите отново станат 2%...

А 8%?

Да, можем и с тях да се справим.

Управлението на риска не е същото като предричането на бъдещето. Управлението на риска разглежда цяла гама от възможни резултати и да каже:

Можем да се справим с това, можем да се справим с онова, което никой не очаква и можем да се справим с всичко помежду им.

Ако залагате бъдещето на компанията си на един резултат...

Всичко се свежда до това и всяка компания има различна експозиция, цени на входа и цени на изхода, за някои лихвите нямат значение, за други значение има цената на моцарелата. Зависи какъв е бизнесът ви, има разлики.

Но ние не знаем какви ще са последиците за икономиката.

Може да имаме меко приземяване, може да настъпи лека рецесия или тежка рецесия, възможни са и по-благоприятни резултати.

Но за икономиката най-лоша е стагфлацията: нисък растеж, високи лихви и тогава много хора ще изпаднат в затруднение.