Goldman ще продължи да подкрепя традиционните енергийни компании

Дейвид Соломон, главен изпълнителен директор на Goldman Sachs Group

16:00 | 27 септември 2023
Преводач: Мария Попова

Първо, традиционните компании в енергетиката са от огромно значение за световната икономика, от огромно значение за Goldman Sachs. Ние редовно работим с тях и знаем колко важни са за света.

Смятам, че за САЩ е много, много важно да има енергийна сигурност. Смятам, че е много, много важно да продължим да инвестираме в индустрията.

Ние признаваме, че постепенно трябва да се осъществи преход, но този преход ще отнеме време, а един от начините да сме по-добре позиционирани за прехода е да разполагаме със силна, независима енергийна икономика тук, в Съединените щати.

Аз съм заявявал публично, че ние ще продължим дълго време да финансираме традиционните компании.

Трябва също да решим как да разполагаме с капитал предназначен за новите технологии, с който да ускорим прехода.

През миналата година 82% от световната енергия е добита от изкопаеми горива, емисиите в световен мащаб са нараснали с 6%.

Трябва да продължим да търсим нови технологии, които могат да извличат въглерода от въздуха; трябва да търсим нови технологии, които да ни предоставят евтин начин за получаване на енергия.

Но това ще отнеме доста време и е нужна дългосрочна перспектива.

Честно казано, поради случващото се в геополитически план, днес сме в по-добра позиция да говорим откровено за това отколкото преди няколко години, а това също е много важно.